Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.01.2021 01:58

Karta DNS #009679/2020-MIB-73
Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR

Komunikácia