Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 06:43

Karta obstarávania #229/2020
Zdravotnícky nábytok a vybavenie pre ZOS v prepojení na Karanténne centrum v krízovom období

Informácie

ID zákazky
9112
Názov predmetu
Zdravotnícky nábytok a vybavenie pre ZOS v prepojení na Karanténne centrum v krízovom období
Číslo spisu
229/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
33192000-2 - Zdravotnícky nábytok
Doplňujúci CPV
33192100-3 - Lôžka na zdravotnícke účely
39143123-4 - Nočné stolíky
33193120-6 - Kreslá na kolieskach
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zadávanej zákazky je dodávka zdravotníckeho nábytku a vybavenia pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Južná trieda 23, Košice v prepojení na Karanténne centrum v krízovom období podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1a) Výzvy na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.10.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty