Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 14:45

Karta obstarávania #AOMVAS-2-57/2020
Nákup vysokorýchlostných automobilov

Informácie

ID zákazky
9132
Názov predmetu
Nákup vysokorýchlostných automobilov
Číslo spisu
AOMVAS-2-57/2020
Číslo z vestníka VO
211/2020
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
80 000,00 EUR
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Doplňujúci CPV
34113000-2 - Vozidlá s náhonom štyroch kolies
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup vysokorýchlostných automobilov podľa technických špecifikácií v predpokladanom množstve dvoch kusov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.10.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.10.2020 09:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Adresa
Sklabinská 20
Bratislava
831 06, Slovenská republika
Procesný garant
Ľubomír Války
lubomir.valky@aomvsr.sk
+421 911748271

Dokumenty