Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 19:10

Karta obstarávania #038-I/2020/VO-§117
Nákup licencií Office 365 E1, Office 365 E3, Enterprise Mobility + Security E3

Informácie

ID zákazky
9180
Názov predmetu
Nákup licencií Office 365 E1, Office 365 E3, Enterprise Mobility + Security E3
Číslo spisu
038-I/2020/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
58 176,80 EUR
Hlavný CPV
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup licencií na obdobie 24 mesiacov - Office 365 Enterprise E1 – 15 ks, Office 365 Enterprise E3 – 95 ks, Enterprise Mobility + Security E3 - 110 ks .

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb na 24 mesiacov resp. do vyčerpania vysúťaženého finančného limitu.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.10.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adela Liptáková
adela.liptakova@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty