Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 05:51

Karta obstarávania #MK/E/2020/06200
Odevy - dodanie odevných súčastí uniformy pre MsP mesta Košice

Informácie

ID zákazky
9223
Názov predmetu
Odevy - dodanie odevných súčastí uniformy pre MsP mesta Košice
Číslo spisu
MK/E/2020/06200
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
35811200-4 - Policajné uniformy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Odevné súčasti uniformy pre príslušníkov MsP mesta Košice (polokošeľa, košeľa s krátkym rukávom, nohavice, vesta , zimná bunda, prechodná bunda).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.10.2020 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.10.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Karol Urban
karol.urban@kosice.sk
+421 556419407

Dokumenty