Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 15:32

Karta obstarávania #AOMVAS-2-58/2020
Skenery s príslušenstvom

Informácie

ID zákazky
9258
Názov predmetu
Skenery s príslušenstvom
Číslo spisu
AOMVAS-2-58/2020
Číslo z vestníka VO
219/2020
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
103 000,00 EUR
Hlavný CPV
30216110-0 - Skenery na používanie s počítačom
Doplňujúci CPV
30124500-9 - Príslušenstvo pre skenery
48318000-0 - Softvérový balík pre skenery
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup špeciálnych skenerov na skenovanie dokumentov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.11.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.11.2020 09:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Adresa
Sklabinská 20
Bratislava
831 06, Slovenská republika
Procesný garant
Ľubomír Války
lubomir.valky@aomvsr.sk
+421 911748271

Dokumenty