Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.10.2020 02:17

Karta obstarávania #MAGS OVO 60307/2020
Nákup dát pohybu obyvateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji - zahraničie podľa dát mobilného operátora

Informácie

ID zákazky
9265
Názov predmetu
Nákup dát pohybu obyvateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji - zahraničie podľa dát mobilného operátora
Číslo spisu VO
MAGS OVO 60307/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
72310000-1 - Spracovanie údajov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie spracovaných dát mobilným operátorom, vrátane ich požadovanej interpretácie uvedenej vo výzve na predloženie ponuky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.10.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mária Nemethová
maria.nemethova@bratislava.sk
+421 000000000

Dokumenty