Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.10.2020 02:47

Karta obstarávania #R1-9/208/2020
Externá kontrola kvality

Informácie

ID zákazky
9268
Názov predmetu
Externá kontrola kvality
Číslo spisu VO
R1-9/208/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
72225000-8 - Hodnotenie a prehodnotenie zabezpečenia systému kvality
Doplňujúci CPV
79212110-7 - Služby v oblasti hodnotenia kvality riadenia spoločnosti
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vykonávanie externej kontroly (hodnotenia) kvality laboratórií, v súlade s požiadavkami normy ISO 17043, s určením pre zdravotnícke laboratória verejného obstarávateľa (celkom 9 laboratórií) akreditovaným dodávateľom, v minimálnom rozsahu podľa Zoznamu požadovaných programov EHK s tým, že každé laboratórium verejného obstarávateľa si pred začatím roka samo vyberie a objedná pre rok 2021 len programy, ktoré uzná za potrebné.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.10.2020 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
23.10.2020 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Dokumenty