Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.10.2020 01:38

Karta obstarávania #42/20
Dodávka hydraulických tlumičů pro tramvajová vozidla DPMB, a.s.

Informácie

ID zákazky
9278
Názov predmetu
Dodávka hydraulických tlumičů pro tramvajová vozidla DPMB, a.s.
Číslo spisu VO
42/20
Druh postupu
Sektorová podlimitní zakázka
Typ obstarávania
Sektorová podlimitní zakázka
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet obstarávania

Dodávka hydraulických tlumičů pro tramvajová vozidla DPMB, a.s

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hydraulických tlumičů pro tramvajová vozidla DPMB, a.s. dle přílohy č. 1 - Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
03.11.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty