Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.06.2021 06:00

Karta obstarávania #NR-112-20-OŘ-Ta-IROP
Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG II.

Informácie

ID zákazky
9310
Názov predmetu
Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG II.
Číslo spisu VO
NR-112-20-OŘ-Ta-IROP
Číslo z vestníka VO
Z2020-036862
Číslo z vestníka EU
2020/S 207-505724
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ obstarávania
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 400 000,00 Kč
Hlavný CPV
34114400-3 - Minibusy
Doplňujúci CPV
71356300-1 - Technická podpora
22472000-9 - Návody
44510000-8 - Nástroje
22473000-6 - Technické príručky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG

Stručný opis obstarávania

Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
23.11.2020 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
23.05.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.