Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 08:55

Karta obstarávania #NKP-2020-110
Teleskopická hubica pre plnenie autocisterien s elektrickou výbavou.

Informácie

ID zákazky
9438
Názov predmetu
Teleskopická hubica pre plnenie autocisterien s elektrickou výbavou.
Číslo spisu
NKP-2020-110
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
9 725,00 EUR
Hlavný CPV
42990000-2 - Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Doplňujúci CPV
44164310-3 - Rúry a príslušenstvo (spojky)
42993200-5 - Dávkovacie zariadenia
42418910-1 - Zariadenia na nakladanie
31720000-9 - Elektromechanické zariadenia
14930000-9 - Popol a zvyšky s obsahom kovov
44613110-4 - Silá
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Teleskopická hubica (rukáv) je súčasťou sila popolčeka a slúži ako výpustný – dávkovací element. S jej pomocou sa plnia pristavené cisterny odpadovým popolčekom.
Základný popis: Plniaca hubica s dvojplášťovým rukávom, elektrickým pohonom zdvihu, obsahujúca uzatvárateľný výstupný kužeľ s rotačným snímačom hladiny.
Bližší popis v špecifikácii príloha č 1 + foto+ nákres rozmerov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.11.2020 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty