Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 20:23

Karta obstarávania #245/2020
Mrazené ryby a výrobky

Informácie

ID zákazky
9476
Názov predmetu
Mrazené ryby a výrobky
Číslo spisu
245/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
15220000-6 - Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso
Doplňujúci CPV
15200000-0 - Spracované a konzervované ryby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok mrazených rýb a výrobkov vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. Výzvy. Množstvá budú spresnené čiastkovými objednávkami a podľa aktuálnej potreby verejného obstarávateľa.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.11.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty