Stav: Ukončená ZAUJÍMA MA TO

Serverový čas: 22.05.2018 17:32

Karta obstarávania #30/2017
„Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budovy Základnej školy Zlatá 2, 048 01 Rožňava“

Informácie

ID zákazky
95
Názov predmetu
„Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budovy Základnej školy Zlatá 2, 048 01 Rožňava“
Číslo spisu VO
30/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
13 000.00 EUR
Hlavný CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
Doplňujúci CPV
45311200-2 - Elektroinštalačné práce v neobytných budovách
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky s názvom – „Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budovy Základnej školy Zlatá 2, 048 01 Rožňava“ (ďalej ZŠ Zlatá Rožňava) je na základe Svetelno-technickej štúdie, vypracovanej dodávateľom, komplexná rekonštrukcia svetelných zdrojov v budove ZŠ Zlatá Rožňava

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
05.06.2017 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Základná škola Zlatá 2, 048 01 Rožňava
Adresa
Zlatá 2
Rožňava
048 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Imrich Vozár
imrich.vozar@elauk.sk
+421 948700620

Dokumenty