Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.07.2021 13:45

Karta obstarávania #Z.270.1.2020
Wykonywanie usług z akresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie w roku 2021

Informácie

ID zákazky
9500
Názov predmetu
Wykonywanie usług z akresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie w roku 2021
Číslo spisu
Z.270.1.2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 212-518417
Druh postupu
Próg unijny zamówień
Typ šablóny
Przetarg nieograniczony
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
13 955 730,03 PLN
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Doplňujúci CPV
77231000-8 - Správa lesov
77211500-7 - Údržba stromov
77211600-8 - Výsadba stromov
77210000-5 - Ťažba dreva
77211200-4 - Preprava guľatiny v lese
77211400-6 - Orezávanie stromov
77211300-5 - Holoruby
77231200-0 - Služby týkajúce sa hubenia lesných škodcov
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
77231600-4 - Služby týkajúce sa zalesňovania
77211100-3 - Ťažba stavebného dreva
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
VO sa delí na časti
Áno
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz.1463 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz bieżącej konserwacji dróg leśnych i urządzeń wodnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie w roku 2021.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Termin składania ofert
02.12.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.12.2020 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie
Adresa
Strzelecka 6
Zawadzkie
47-120, Poľská republika
Procesný garant
Zbigniew Brzeziński
zbigniew.brzezinski@katowice.lasy.gov.pl
+48 508348387
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_zawadzkie/zamowienia_publiczne

Dokumenty

Pakiet I – leśnictwa: Krupski Młyn, Zarzecze, Świerkle, Mosty , Łaziska, Kielcza, Gospodarstwo Szkółkarskie oraz prace z zakresu ochrony p.poż. ;

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 569 794,65 PLN
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Doplňujúci CPV
77231000-8 - Správa lesov
77211500-7 - Údržba stromov
77211600-8 - Výsadba stromov
77210000-5 - Ťažba dreva
77211200-4 - Preprava guľatiny v lese
77211400-6 - Orezávanie stromov
77211300-5 - Holoruby
77231200-0 - Služby týkajúce sa hubenia lesných škodcov
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
77231600-4 - Služby týkajúce sa zalesňovania
77211100-3 - Ťažba stavebného dreva
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Pakiet II – leśnictwa: Rytwiny, Dębie, Jaźwin;

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 499 368,07 PLN
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Doplňujúci CPV
77231000-8 - Správa lesov
77211500-7 - Údržba stromov
77211600-8 - Výsadba stromov
77210000-5 - Ťažba dreva
77211200-4 - Preprava guľatiny v lese
77211400-6 - Orezávanie stromov
77211300-5 - Holoruby
77231200-0 - Služby týkajúce sa hubenia lesných škodcov
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
77231600-4 - Služby týkajúce sa zalesňovania
77211100-3 - Ťažba stavebného dreva
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Pakiet III – leśnictwa: Piotrowina, Kolejka, Haraszowskie, Kolonowskie,;

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 886 567,31 PLN
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Doplňujúci CPV
77231000-8 - Správa lesov
77211500-7 - Údržba stromov
77211600-8 - Výsadba stromov
77210000-5 - Ťažba dreva
77211200-4 - Preprava guľatiny v lese
77211400-6 - Orezávanie stromov
77211300-5 - Holoruby
77231200-0 - Služby týkajúce sa hubenia lesných škodcov
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
77231600-4 - Služby týkajúce sa zalesňovania
77211100-3 - Ťažba stavebného dreva
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy