Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.01.2021 04:30

Karta obstarávania #NR-111-20-PŘ-Ta
Povrchová úprava označníků MHD

Informácie

ID zákazky
9512
Názov predmetu
Povrchová úprava označníků MHD
Číslo spisu VO
NR-111-20-PŘ-Ta
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
650 000,00 Kč
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Povrchová úprava označníků MHD

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je provádění povrchové úpravy jednotlivých typů zastávkových označníků MHD, nebo jejich částí.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
13.11.2020 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
12.02.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.