Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.01.2021 03:25

Karta obstarávania #NR-120-20-PŘ-Ko
Dodávka a montáž vrat II.

Informácie

ID zákazky
9626
Názov predmetu
Dodávka a montáž vrat II.
Číslo spisu VO
NR-120-20-PŘ-Ko
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Dodávka a montáž vrat

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Dodávka a montáž vrat“ v Areálu autobusy Hranečník, v hale karosárny Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu specifikovaném Soupisem prací, který tvoří Přílohu č. 3 Zadávací dokumentace a Minimálními technickými požadavky, které tvoří Přílohu č. 4 Zadávací dokumentace.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo (dále také jen Smlouva), který je Přílohou č. 2 Zadávací dokumentace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
27.11.2020 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
26.02.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.