Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.10.2020 19:33

Karta obstarávania #PTK_1/2018
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK - prípravné trhové konzultácie

Informácie

ID zákazky
964
Názov predmetu
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK - prípravné trhové konzultácie
Číslo spisu VO
PTK_1/2018
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ obstarávania
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Úrad Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len ako „verejný obstarávateľ“) týmto vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej aj ako „PTK“) za účelom overenia si reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných hospodárskych subjektov, ktorými sú dopravcovia (ďalej aj ako „relevantné subjekty“).

Verejný obstarávateľ v rámci prípravy verejného obstarávania považuje za potrebné prediskutovať s relevantnými subjektami niektoré dôležité aspekty zabezpečovania týchto služieb vo verejnom záujme.
Účasť na PTK je dobrovoľná a každý subjekt sa môže slobodne rozhodnúť prijať alebo neprijať toto pozvanie. Verejný obstarávateľ bude konzultovať aj so skupinou relevantných subjektov, ak prejavia spoločný záujem o konzultácie. Verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných subjektov, túto výzvu zverejní aj na svojej webovej stránke a v profile verejného obstarávateľa podľa zákona o verejnom o verejnom obstarávaní.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Doba trvania konzultácií
16.12.2018 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Žilinský samosprávny kraj
Adresa
Komenského 48
Žilina
01109, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty

Konzultácie pre všetkých 5 regiónov

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy