Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 21:18

Karta obstarávania #3317/2020
Profylaktika kamerového systému

Informácie

ID zákazky
9680
Názov predmetu
Profylaktika kamerového systému
Číslo spisu
3317/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
9 322,00 EUR
Hlavný CPV
50340000-0 - Opravy a údržba audiovizuálnych a optických zariadení
Doplňujúci CPV
32323500-8 - Dohľadový videosystém
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je profylaktika kamerového systému, ktorý prevádzkuje DPMK, a.s. za účelom udržania funkčnosti a aj záruky na tento systém pozostávajúci z 86 kamier umiestnených na trakčných stĺpoch v meste Košice a na Centrálnom dispečingu DPMK,a.s., Bardejovská 6, Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.11.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty