Stav: Prebiehajúca ZAUJÍMA MA TO

Serverový čas: 22.05.2018 17:31

Karta obstarávania #2624/2017
Tiesňové hlásky

Informácie

ID zákazky
97
Názov predmetu
Tiesňové hlásky
Číslo spisu VO
2624/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
40 000.00 EUR
Hlavný CPV
31731000-9 - Elektrotechnický spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis obstarávania

Dodanie a inštalácia komunikačno-bezpečnostného systému pozostávajúceho z:
- 7 ks tiesňových hlások (help pointov) - 6 ks samostatne stojacich (stĺpy tiesňového volania) a jednej nástennej hlásky. Tiesňové hlásky musia byť v prevedení antivandal určené do vonkajšieho prostredia (IP 65) s optickou signalizáciou a s programovateľnými funkciami podľa požiadaviek projektu
- komunikačného servera s technickými špecifikáciami podľa projektu
- riadiaceho komunikačného pultu s optickou a akustickou signalizáciou a s programovateľnými funkciami podľa požiadaviek projektu

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky (Ponuka (len jedna obálka))
30.06.2017 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Ul. Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty