Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.12.2020 09:09

Karta obstarávania #17/HK/2020
Dodávka a inštalácia zariadení na dezinfekciu vzduchu a povrchov

Informácie

ID zákazky
9747
Názov predmetu
Dodávka a inštalácia zariadení na dezinfekciu vzduchu a povrchov
Číslo spisu VO
17/HK/2020
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ obstarávania
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy
Hlavný CPV
39330000-4 - Zariadenia na dezinfekciu
VO sa delí na časti
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Dodávka a inštalácia zariadení na dezinfekciu vzduchu a povrchov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
26.11.2020 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.11.2020 12:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
+421 917638558

Dokumenty