Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.12.2020 09:55

Karta obstarávania #18/HK/2020
Poistenie budovy

Informácie

ID zákazky
9755
Názov predmetu
Poistenie budovy
Číslo spisu VO
18/HK/2020
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 960,00 EUR
Hlavný CPV
66515200-5 - Poistenie majetku
Doplňujúci CPV
66516000-0 - Poistenie zodpovednosti
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Poistenie budovy: bližšie špecifikované vo výzve na predloženie ponúk - príloha č.1 opis predmetu zákazky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.12.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
+421 917638558

Dokumenty