Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.12.2020 10:41

Karta obstarávania #09049/2020/ODDVO
Bezkontaktné prechodové teplomery

Informácie

ID zákazky
9763
Názov predmetu
Bezkontaktné prechodové teplomery
Číslo spisu VO
09049/2020/ODDVO
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
16 560,00 EUR
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33124100-6 - Diagnostické prístroje
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka bezkontaktných prechodových teplomerov v celkovom počte 46 ks. Verejný obstarávateľ odoberie celé množstvo predmetu zákazky naraz.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky Výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.11.2020 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.11.2020 08:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty