Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.01.2021 03:48

Karta obstarávania #NR-136-20-PŘ-Ja
Dodávky nových pneumatik na rok 2021

Informácie

ID zákazky
9787
Názov predmetu
Dodávky nových pneumatik na rok 2021
Číslo spisu VO
NR-136-20-PŘ-Ja
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Dodávky nových pneumatik na rok 2021

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky jsou:
- dodávky nových pneumatik pro autobusy a trolejbusy městské hromadné dopravy v předpokládaném množství dle specifikace uvedené v příloze č. 6 zadávací dokumentace;
- poskytnutí příslušné technické a personální podpory.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
08.12.2020 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
08.04.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.