Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.08.2021 19:43

Karta obstarávania #NR-131-20-OŘ-Ko
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu II

Informácie

ID zákazky
9788
Názov predmetu
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu II
Číslo spisu
NR-131-20-OŘ-Ko
Číslo z vestníka VO
Z2020-041247
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ šablóny
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
2 300 000,00 Kč
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet

PD - Infrastruktura pro elektromobilitu II

Stručný opis

Předmět plnění veřejné zakázky „Projektová dokumentace - Infrastruktura pro elektromobilitu II“ je rozdělen na tři (3) samostatné části. Předmětem jednotlivých částí je zpracování projektové dokumentace dle technické specifikace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby/stavby dráhy (dále jen DUR+DSP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 8/10 v platném znění. Následně bude zpracovaná PD pro provádění stavby (dále jen DPS), v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13, v platném znění včetně soupisu prací a rozpočtu. Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
21.12.2020 11:00:00
Lehota viazanosti ponuky
20.06.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.

PD - Infrastruktura pro elektromobilitu II, část 1 „Lokalita Mírová

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
650 000,00 Kč
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

PD - Infrastruktura pro elektromobilitu II, část 2 „Lokalita Michálkovice“

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
650 000,00 Kč
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

PD - Infrastruktura pro elektromobilitu II, část 3 „Lokalita Vítkovická“

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 000 000,00 Kč
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy