Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:15

Karta obstarávania #068/2020/§117
Oprava podlahy v 10-tich hybridných bytoch v správe BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
9842
Názov predmetu
Oprava podlahy v 10-tich hybridných bytoch v správe BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
068/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 854,20 EUR
Hlavný CPV
45432110-8 - Kladenie podláh
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Oprava podlahy v 10-tich hybridných bytoch v správe BPMK, s.r.o. - PVC podlahy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka za účelom dodania požadovaného predmetu zákazky vrátane dopravy.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.12.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty