Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.06.2019 21:04

Karta obstarávania #07824/2018/ODDVO
Tlač a distribúcia krajského periodika "Náš kraj" pre IV.Q 2018

Informácie

ID zákazky
993
Názov predmetu
Tlač a distribúcia krajského periodika "Náš kraj" pre IV.Q 2018
Číslo spisu VO
07824/2018/ODDVO
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
23 900,00 EUR
Hlavný CPV
79824000-6 - Tlačiarenské a distribučné služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je tlač a distribúcia troch čísel novín s mesačnou periodicitou mesačníka Banskobystrického samosprávneho kraja pod názvom „Náš kraj“ podľa špecifikácie uvedenej vo Výzve a jej prílohe.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.09.2018 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 484325133

Dokumenty