Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.01.2021 05:29

Karta obstarávania #60303-202011
Prenájom, servis a údržba prenosných hygienických zariadení

Informácie

ID zákazky
9997
Názov predmetu
Prenájom, servis a údržba prenosných hygienických zariadení
Číslo spisu VO
60303-202011
Číslo z vestníka VO
44792 - MSS
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 083 191,00 EUR
Hlavný CPV
90430000-0 - Služby na likvidáciu splaškov
Doplňujúci CPV
24955000-3 - Chemické záchody
50760000-0 - Opravy a údržba verejných záchodov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je prenájom, servis a údržba prenosných hygienických zariadení. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.01.2021 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
14.01.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Beniač
martin.beniac@ndsas.sk
+421 258311036

Dokumenty