Status: Completed INTERESTED

Server time: 25.04.2018 02:36

Tender card #08507-WYP
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj

Information

ID of tender
101
Name of content of tender
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj
Tender ref. no.
08507-WYP
Public tender journal ref. no.
121/2017
EU journal ref. no.
Type of tender
Podlimitné zákazky
Type of public tender
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
196 050.86 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
CPVs
45261000-4 - Erection and related works of roof frames and coverings
45321000-3 - Thermal insulation work
45421130-4 - Installation of doors and windows
45110000-1 - Building demolition and wrecking work and earthmoving work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj.
Predmet zákazky pozostáva z rekonštrukčných prác na existujúcej budove za účelom zvýšenia energetickej účinnosti budovy, pri využití obnoviteľných zdrojov energie. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy spočíva predovšetkým vo vytvorení normám vyhovujúceho obalu budovy a v návrhu výrazne úspornejšieho systému vykurovania a rekonštrukcie elektroinštalácie a osvetlenia. Zatepľujú sa obvodové steny, strop povaly a menia sa všetky výplňové konštrukcie v obvodových stenách. Rekonštrukcia taktiež zabezpečí zlepšenie vizuálu stavby, predovšetkým vo forme návrhu nových povrchových úprav fasád a výmeny strešnej krytiny a zabezpečí tiež bezbariérový vstup do tejto obecnej budovy.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Ostatné / Kritéria (Other part / Criteria part)
17.07.2017 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Beluj
Address
Beluj 43
Beluj
969 01, Slovak republic
Process supervisor
Alena Skočiková
alena.skocikova@gmail.com
+421 918800051

Documents