PUBLIC

ePROCUREMENT

PLATFORM

Najnovšie verejné obstarávania a dynamické nákupné systémy

Verejné obstarávania

Ďalšie verejné obstarávania

Dynamické nákupné systémyO software

Účinný a jednoducho ovládateľný nástroj určený na elektronizáciu procesu zadávania verejného obstarávania, elektronického prijímania ponúk, na ľahkú kontrolu jednotlivých krokov, zodpovedajúci európskej smernici aj národnému legislatívnemu prostrediu v oblasti zadávania verejného obstarávania. Napĺňa potrebu vyhlasovateľov verejného obstarávania uskutočniť kompletnú zákazku od začiatku až do jej konca bez procesných chýb a zároveň prináša bonus v podobe úspor finančných a časových prostriedkov.

Čo prinesie využívanie elektronického procesu vo verejnom obstarávaní:

Umožňuje komplexný postup v zmysle § 20 zákona o VO prostredníctvom komunikačného rozhrania

Úspory v transakčných časoch pri správe verejného obstarávania a v nižších personálnych nákladoch

Sprehľadnenie kompletného systému nákupu inštitúcie, verejná kontrola, pokles procesnej chybovosti

Prepojenie s ostatnými softvérmi a informačnými systémami organizácie, a tým prinesie ďalšie úspory

25 základných charakteristík JOSEPHINE

 • elektronické zadávanie verejného obstarávania
 • elektronický príjem ponúk
 • evidencia jednotlivých zákaziek
 • evidencia záujemcov a ich údajov
 • elektronické vyhodnocovanie predkladaných ponúk
 • vytváranie komisií a jednotlivých zasadaní komisie
 • filtrovanie a fulltextové vyhľadávanie zákazky
 • vytváranie nových obstarávaní podľa príslušnej legislatívy, typov a druhov obstarávania
 • sledovanie systémových lehôt
 • preddefinované dokumenty k VO, ktoré si každý verejný obstarávateľ / obstarávateľ môže upraviť a uložiť podľa seba
 • kontrola PHZ
 • import dokumentov aj položiek predmetu obstarávania
 • používateľské oprávnenia podľa organizačnej štruktúry
 • neobmedzený počet zákaziek
 • neobmedzený počet vyhlasovateľov, administrátorov, členov komisie
 • neobmedzený počet uchádzačov, položiek, zasadaní v jednom obstarávaní
 • neobmedzený počet príloh
 • možnosť prepojenia s eAukčným sw PROEBIZ
 • e-mailové notifikácie
 • všetko je zaznamenané do histórie a archivované
 • možnosť korekcie neúmyselných matematických chýb v ponukách uchádzačov
 • možnosť zadávania zákazky na časti
 • legislatívne správna autentifikácia záujemcov
 • dynamický nákupný systém
 • možnosť napojenia na systém pre sber a schvaľovanie požiadaviek WORKFFLOW

Skúšobná verzia

Aby ste sa mohli zoznámiť s princípom elektronickej komunikácie vo VO a vyskúšať si výhody softwaru JOSEPHINE, pripravili sme pre vás skúšobnú verziu. V rámci nej získate prístup do softwaru na dva mesiace zdarma a môžete sa nezáväzne presvedčiť o výhodách a jednoduchosti tohto riešenia.

V rámci skúšobnej verzie nášho softwaru získate

Všetky funkcionality softwaru na 2 mesiace zdarma

Neobmedzený počet a rozsah tendrov

Neobmedzený počet používateľov

Plnú asistenciu našej používateľskej podpory

Zaujal vás software JOSEPHINE?

Pre viacej informácií môžete volať na +421 232 222 260, alebo vyplňte kontaktný formulár a my sa vám ozveme.

Kontaktný formulár