Stav: Probíhající

Serverový čas: 13.05.2021 07:44

Karta veřejné zakázky #VZMR/SNMZ/III/5/2021
RESTAUROVÁNÍ DVOU MÍSTNOSTÍ V 1.PATŘE ZNOJEMSKÉHO HRADU

Informace

ID zakázky
12172
Název zakázky
RESTAUROVÁNÍ DVOU MÍSTNOSTÍ V 1.PATŘE ZNOJEMSKÉHO HRADU
Číslo spisu VZ
VZMR/SNMZ/III/5/2021
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
496 400,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

RESTAUROVÁNÍ DVOU MÍSTNOSTÍ V 1.PATŘE ZNOJEMSKÉHO HRADU

Popis předmětu VZ

Restaurování dvou místností v 1.patře Znojemského hradu dle restaurátorského průzkumu

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Poznámka

Cenová nabídka musí obsahovat i cenu za opravu a restaurování říms v jednotlivých místnostech včetně oprav stropů. Římsy nejsou součástí restaurátorského průzkumu. Práce budou prováděny za účasti pracovníků NPÚ dle závazného stanoviska a musí být dokončeny do 30.9.2021. Prohlídku na místě samém je možné předem dohodnout s p. Dokulilovou - tel: 733648194.

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
13.05.2021 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
13.05.2021 09:05:00
Zadávací lhůta do
30.09.2021

Zadavatel

Název organizace
Správa nemovitostí města Znojma
Adresa
Pontassievská 14
Znojmo
669 02, Česká republika
Administrátor VZ
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.