Stav: Zrušená

Serverový čas: 22.07.2024 04:20

Karta veřejné zakázky #Z21043
Haly na posypový materiál – část 1 Frýdlant

Informace

ID zakázky
13494
Název zakázky
Haly na posypový materiál – část 1 Frýdlant
Číslo spisu VZ
Z21043
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 200 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem Veřejné zakázky je výstavba nové haly na sůl, a to za účelem skladování posypového materiálu na cestmistrovství Frýdlant, Dlouhá 3267, 464 01 Frýdlant. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v této Výzvě, zejména s projektovou dokumentací zpracovanou odpovědným projektantem Tomášem Bulvou, DiS., IČO 86928007, která tvoří přílohu č. 1 Výzvy a se závazným návrhem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 Výzvy.

Popis předmětu VZ

Předmětem Veřejné zakázky je výstavba nové haly na sůl, a to za účelem skladování posypového materiálu na cestmistrovství Frýdlant, Dlouhá 3267, 464 01 Frýdlant.
Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v této Výzvě, zejména s projektovou dokumentací zpracovanou odpovědným projektantem Tomášem Bulvou, DiS., IČO 86928007, která tvoří přílohu č. 1 Výzvy a se závazným návrhem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 Výzvy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
30.07.2021 08:15:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@silnicelk.cz
+420 725691318

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.