Stav: Probíhající

Serverový čas: 22.01.2022 15:25

Karta veřejné zakázky #2019/sir
Šternberk – lokalita Příkopy

Informace

ID zakázky
2666
Název zakázky
Šternberk – lokalita Příkopy
Číslo spisu VZ
2019/sir
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
19 620 987,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45111000-8 - Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
45112700-2 - Krajinné úpravy
45231000-5 - Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45233220-7 - Povrchová úprava silnic
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Předmět VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy v prostoru mezi ul. Olomouckou, Obloukovou a Hlavním náměstím ve městě Šternberku.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy v prostoru mezi ul. Olomouckou, Obloukovou a Hlavním náměstím ve městě Šternberku. Kromě zvýšení kapacity parkování v této lokalitě bude mít nová komunikace významnou funkci z hlediska dalšího propojení centra s vnitřním průtahem města představovaným ulicemi Olomoucká a ČSA.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
11.03.2019 13:00:00
Plánované otevírání nabídek
11.03.2019 13:05:00

Zadavatel

Název organizace
Město Šternberk
Adresa
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Česká republika
Administrátor VZ
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty