Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.03.2023 04:53

Karta veřejné zakázky #MAR 1/2023
Servis chladiarenských, klimatizačných a vzduchotechnických zariadení na strediskách organizácie MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy

Informace

ID zakázky
36660
Název zakázky
Servis chladiarenských, klimatizačných a vzduchotechnických zariadení na strediskách organizácie MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy
Číslo spisu VZ
MAR 1/2023
Evidenční číslo zakázky
009/2023 pod číslom 01004-WNT dňa 13. 1. 2023.
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
99 400,00 EUR
Hlavní CPV kód
42513000-5 - Chladící a mrazící zařízení
Doplňující CPV kód
42512000-8 - Klimatizační systémy
42531000-7 - Části chladících zařízení
45331200-8 - Instalace a montáž větrání a klimatizace
71632000-7 - Technické testování
50730000-1 - Opravy a údržba skupin chladících zařízení
50324200-4 - Preventivní údržba
90513000-6 - Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Vykonávanie pozáručného pravidelného servisu, nepravidelného servisu (opravy a havárie), výmeny vzduchových filtrov a pohotovostnej služby klimatizačných a vzduchotechnických jednotiek chladiarenských zariadení na objektoch v správe organizácie MARIANUM pohrebníctvo mesta Bratislavy, vrátane dodávky spotrebného materiálu (filtre, klinové remene, čerpadlá, náplne a pod.). Podrobné vymedzenie predmetu je uvedené v prílohe č. 2. Technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 2a.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Rámcová zmluva na 24 mesiacov

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
25.01.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
25.01.2023 10:15:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty