Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.07.2024 19:13

Karta veřejné zakázky #VZMR/MSDEL/III/1/2023
MŠ DĚLNICKÁ_OPRAVA STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE KOTELNY_IV.ETAPA

Informace

ID zakázky
38766
Název zakázky
MŠ DĚLNICKÁ_OPRAVA STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE KOTELNY_IV.ETAPA
Číslo spisu VZ
VZMR/MSDEL/III/1/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
411 309,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

MŠ DĚLNICKÁ_OPRAVA STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE KOTELNY_IV.ETAPA

Popis předmětu VZ

Jedná se o demontáž stávající technologie kotelny a úpravu pro napojení nových kotlů, odzkoušení a napuštění topného systému zpět.

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Termín realizace od 1.7.2023 do 15.7.2023.

Prohlídku na místě samém je možné domluvit s p. Motlem - tel: 731127780

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.03.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Adresa
Pontassievská 317/14
Znojmo
669 02, Česká republika
Administrátor VZ
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.