Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.02.2023 16:18

Karta veřejné zakázky #VZ-2019-035-DRZ-ITS
Rekonstrukce kotelny Městského divadla Znojmo

Informace

ID zakázky
4276
Název zakázky
Rekonstrukce kotelny Městského divadla Znojmo
Číslo spisu VZ
VZ-2019-035-DRZ-ITS
Evidenční číslo zakázky
VZ-2019-035-DRZ-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 859 179,33 Kč
Hlavní CPV kód
45454100-5 - Rekonstrukce budov
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Rekonstrukce kotelny Městského divadla Znojmo

Popis předmětu VZ

Předmětem výběrového řízení je zhotovení stavebních prací „Rekonstrukce kotelny Městského Divadla Znojmo nám. Republiky 916/20, Znojmo“, dle projektové dokumentace zpracované Ivo Hosem, Grešlové Mýto 49, 671 56 Grešlové Mýto.
Stavba obsahuje drobné stavební úpravy, rozvody elektro - MAR + silnoproud, nová technologie vytápění, úpravy domovního plynovodu.

Součástí plnění jsou dále práce i povinnosti vycházející z výkazů výměr, návrhu smlouvy o dílo.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
05.08.2019 09:00:00
Zadávací lhůta do
30.09.2019

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.