Stav: Probíhající

Serverový čas: 02.03.2024 17:58

Karta DNS #SNM-GR-NDL-2023/68
DNS na dodávky elektrickej energie a zemného plynu na obdobie rokov 2024 až 2027

Informace

ID zakázky
47777
Název zakázky
DNS na dodávky elektrickej energie a zemného plynu na obdobie rokov 2024 až 2027
Číslo spisu VZ
SNM-GR-NDL-2023/68
Evidenční číslo zakázky
34175 - MUT
Číslo oznámení z TED
632736-2023
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
Doplňující CPV kód
09123000-7 - Zemní plyn
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie a plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom a zabezpečenie distribúcie.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie
23.11.2023 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
23.11.2023 10:05:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2027 00:00:00

Zadavatel

Název organizace
Slovenské národné múzeum
Adresa
Vajanského nábrežie 2
Bratislava
810 06, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ferdinand Hubik, PhDr. Mária Kuklicová, MBA, odborný garant VO
ferdinand.hubik@snm.sk
+421 0220469168

Dokumenty

Dodávka elektrickej energie

Stav
Probíhající
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie

Dodávka zemného plynu

Stav
Probíhající
Hlavní CPV kód
09123000-7 - Zemní plyn