Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.02.2023 09:01

Karta veřejné zakázky #VZ-2019-044-DRZ-ITS
Basketbalové hřiště na ul. Pražská, Znojmo

Informace

ID zakázky
4841
Název zakázky
Basketbalové hřiště na ul. Pražská, Znojmo
Číslo spisu VZ
VZ-2019-044-DRZ-ITS
Evidenční číslo zakázky
VZ-2019-044-DRZ-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
535 205,49 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Basketbalové hřiště na ul. Pražská, Znojmo

Popis předmětu VZ

Předmětem soutěže je úprava stávající plochy a vybudování nového basketbalového hřiště z asfaltobetonu

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
16.09.2019 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
16.09.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
15.11.2019

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.