Stav: Probíhající

Serverový čas: 11.12.2023 13:43

Karta DNS #R5-2.1/063/2023
Rôzne potravinárske výrobky

Informace

ID zakázky
48419
Název zakázky
Rôzne potravinárske výrobky
Číslo spisu VZ
R5-2.1/063/2023
Číslo oznámení z TED
2023-OJS203-639585 dňa 20. 10. 2023
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
4 562 380,28 EUR
Hlavní CPV kód
15800000-6 - Různé potravinářské výrobky
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky sú „Rôzne potravinárske výrobky“ v rozsahu skupiny CPV kódov 15800000-6, vrátane ich dodania do miesta plnenia a poskytnutia všetkých súvisiacich služieb spojených s plnením.

Poznámka

V rámci zriadeného DNS sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie tovarov podľa aktuálnych potrieb. Zároveň pôjde aj o poskytnutie súvisiacich služieb: dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie a vynesenie tovaru v mieste dodania. Všetky podrobnosti budú uvedené v konkrétnych výzvach v rámci DNS.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
23.11.2023 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
23.11.2023 10:05:00
Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
23.11.2027 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Jana Gocká
jana.gocka@unb.sk
+421 248234317

Dokumenty