Stav: Zrušená

Serverový čas: 03.03.2024 02:56

Karta veřejné zakázky #50026
Technologická výrobná linka na krájanie paradajok a uhoriek

Informace

ID zakázky
50026
Název zakázky
Technologická výrobná linka na krájanie paradajok a uhoriek
Číslo spisu VZ
50026
Režim veřejné zakázky
Prieskum trhu
Druh zadávacího řízení
Prieskum trhu
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
433 198,67 EUR
VZ je dělená na části
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie Technologickej výrobnej linky na krájanie paradajok a uhoriek ako výrobného celku, ktorý pozostáva z umývačky s vážiacim strojom, rezačky 1200 kg/hod. s príslušenstvom, rezačky 3600kg/hod. s príslušenstvom, vážiacej a nakladacej stanice s dopravníkom a dávkovačom, baličky so stopovým dávkovaním a zoraďovaním výrobkov, detektora kovov, kontrolnej váhy, dopravníka, baliaceho zásobníkového stola, nádoby na odpad, vozíkov na prepravky a ďalšieho príslušenstva. Podrobnejšia technická špecifikácia predmetnej technologickej výrobnej linky je uvedená v prílohe č. 1 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky je doprava na miesto dodania (Niklová 55, Sereď), osadenie a zapojenie logického celku, vykonanie testu funkčnosti, zaškolenie personálu a vykonávanie záručného servisu po dobu 24 mesiacov odo dňa dodania predmetu zákazky

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2023 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
SLOVATYS spol. s r.o.
Adresa
Pauínska 24
Trnava
91701, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Matúš Bobek
bobek@slovatys.sk
+421 905429016

Dokumenty