Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.09.2020 13:19

Karta veřejné zakázky #OVS 61/2020 Pe
Rekonstrukce VO v Bílavsku

Informace

ID zakázky
7315
Název zakázky
Rekonstrukce VO v Bílavsku
Číslo spisu VZ
OVS 61/2020 Pe
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
34928500-3 - Zařízení pouličního osvětlení
34928520-9 - Sloupy pouličních lamp
34928530-2 - Pouliční lampy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Rekonstrukce VO v Bílavsku

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění je kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení v Bystřici pod Hostýnem, místní části Bílavsko (střed obce), vyjma osvětlení podél krajské komunikace. Stávající nevyhovující veřejné osvětlení (65 ks nevyhovujících lamp) bude nahrazeno novými sloupy s LED svítidly, a to včetně nových kabelových rozvodů. V případě stávajícího světelného místa na betonovém sloupu (výložníku) bude vyměněn jen světelný zdroj.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
15.06.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Bystřice pod Hostýnem
Adresa
Masarykovo náměstí 137
Bystřice pod Hostýnem
768 61, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty