Status: Ongoing

Server time: 23.01.2021 02:37

Tender card #ID 1942
Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš

Information

ID of tender
10353
Name of content of tender
Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš
Tender ref. no.
ID 1942
Public tender journal ref. no.
983 - WNT, Vestník č. 6/2021 z dňa 12.01.2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Estimated value
18 473,00 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovarov – zabezpečenie didaktických prostriedkov a školiaceho materiálu pre Gymnázium A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši v rámci projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Gramotnejšie gymnázium“, Operačný program „Ľudské zdroje“. Predmet zákazky bude dodaný podľa požiadaviek verejného obstarávateľa v rozsahu špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 výzvy – Technická špecifikácia a cenová kalkulácia. Súčasťou zákazky sú aj všetky náklady, ktoré priamo aj nepriamo súvisia s predmetom zákazky (doprava na miesto dodania, balné a ďalšie súvisiace náklady uchádzača v zmysle prílohy č. 1 výzvy a v súlade s prílohou č. 2 výzvy – Kúpna zmluva).

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.01.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho
Address
Školská 21
Veľký Krtíš
990 01, Slovak republic
Process supervisor
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601

Documents

Predmet zákazky č. 1 – Počítačom podporované laboratórium – fyzika

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 156,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Predmet zákazky č. 2 – Počítačom podporované laboratórium – chémia

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 064,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Predmet zákazky č. 3 – Učebné pomôcky pre predmet Fyzika

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 985,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Predmet zákazky č. 4 – Sada pomôcok pre výuku fyziky – elektronika

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
760,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Predmet zákazky č. 5 – Výukový softvér pre Fyziku

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
300,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Predmet zákazky č. 6 – Učebné pomôcky pre Geograficko-turistický krúžok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
936,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Predmet zákazky č. 7 – Učebné pomôcky pre Biológiu

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 272,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract