Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 19:37

Tender card #13307 -WYT
Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Stará Ves

Information

ID of tender
1057
Name of content of tender
Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Stará Ves
Tender ref. no.
13307 -WYT
Public tender journal ref. no.
190/2018
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Estimated value
154 066,52 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Vybavenie odborných učební v ZŠ : (jazyková učebňa, školská knižnica, prírodovedné učebne, polytechnická učebňa a IKT učebňa) vybavenie didaktickými pomôckami, nábytkom a IKT vybavením.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.10.2018 09:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Spišská Stará Ves
Address
Štúrova 228/109
Spišská Stará Ves
061 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Leopold Miženko
mizenko@arrpsk.sk
+421 905998711

Documents

Časť 1: Didaktické pomôcky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
70 831,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2: technické a technologické vybavenie IKT

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
32 752,93 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3: Interirrové vybavenie - nábytok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
46 427,26 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4: Didaktické pomôcky knižničný fond

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 054,93 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
22111000-1 - School books
Outcome of tender
One-off Contract