Status: Cancelled

Server time: 25.07.2021 13:24

Tender card #8294/2021/ODDVO
Osobné ochranné pracovné prostriedky

Information

ID of tender
12561
Name of content of tender
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Tender ref. no.
8294/2021/ODDVO
Public tender journal ref. no.
128/2021 pod číslom 28290-WYT dňa 28. 5. 2021
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
213 973,50 EUR
Main CPV
18110000-3 - Occupational clothing
Further CPV
18100000-0 - Occupational clothing, special workwear and accessories
18830000-6 - Protective footwear
18000000-9 - Clothing, footwear, luggage articles and accessories
18140000-2 - Workwear accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie nového tovaru - osobné ochranné pracovné prostriedky ako pracovné tričká, výstražné vesty, svetre, nohavice, polokošele, mikiny, rukavice, obuv, bundy, zateplené bundy, monterkové nohavice, zváračský odev, pilčícke sety, ochranné okuliare, respirátory, ochranné štíty, chrániče sluchu a iné (ďalej aj „tovar“), a to všetko v čiastkových dodávkach vrátane dopravy do miesta určenia v minimálnej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa bližšie definovanej v Prílohe č. 3 súťažných podkladov – Špecifikácia.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v prílohách súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.06.2021 09:00:00
Planned opening of bids
10.06.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jana Fekiačová
jana.fekiacova@bbsk.sk
+421 484325722
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents