Status: Ongoing

Server time: 31.07.2021 04:10

Tender card #2150/2021/ODDVO
Zabezpečenie dodávky potravín pre školský internát

Information

ID of tender
12596
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávky potravín pre školský internát
Tender ref. no.
2150/2021/ODDVO
Public tender journal ref. no.
29094 - WNT, 136/2021 zo dňa 09.06.2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Estimated value
127 450,00 EUR
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
03200000-3 - Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts
15810000-9 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
15500000-3 - Dairy products
15110000-2 - Meat
15896000-5 - Deep-frozen products
03142500-3 - Eggs
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
15112100-7 - Fresh poultry
15113000-3 - Pork
15111100-0 - Beef
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na 12 častí:
1. Ovocie a zelenina
2. Chlieb a pečivo
3. Mlieko a mliečne výrobky
4. Hydina
5. Bravčové mäso
6. Hovädzie mäso
7. Mäsové výrobky
8. Mrazené mäso
9. Mrazené ryby
10. Mrazené polotovary
11.Trvanlivé potraviny
12. Vajcia

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.06.2021 09:00:00
Planned opening of bids
28.06.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Školský internát (Banská Bystrica)
Address
Internátna 4
Banská Bystrica
97404, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Anna Píšová
anna.pisova@bbsk.sk
+421 948199610

Documents

Ovocie a zelenina

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
21 850,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
03200000-3 - Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Chlieb a pečivo

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
23 650,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15810000-9 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Mlieko a mliečne výrobky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
32 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15500000-3 - Dairy products
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Čerstvé mäso - Hydina

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15112100-7 - Fresh poultry
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Bravčové mäso

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 400,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15113000-3 - Pork
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Hovädzie mäso

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15111100-0 - Beef
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Mäsové výrobky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 100,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15130000-8 - Meat products
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Mrazené mäso

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 400,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15896000-5 - Deep-frozen products
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Mrazené ryby

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 450,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15896000-5 - Deep-frozen products
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Mrazené polotovary

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 350,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15896000-5 - Deep-frozen products
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Trvanlivé potraviny

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
26 850,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Vajcia

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 400,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
03142500-3 - Eggs
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement