Status: Completed

Server time: 07.10.2022 11:34

Tender card #MAGS OVO 53767/2021
Dopravno-inžinierska štúdia časti komunikácie na Hlavnej ul.

Information

ID of tender
12650
Name of content of tender
Dopravno-inžinierska štúdia časti komunikácie na Hlavnej ul.
Tender ref. no.
MAGS OVO 53767/2021
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
58 600,00 EUR
Main CPV
71300000-1 - Engineering services
Further CPV
71320000-7 - Engineering design services
71322500-6 - Engineering-design services for traffic installations
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dopravno-inžinierskej štúdie, dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a odborného autorského dozoru pre komplexnú rekonštrukciu časti komunikácie na Hlavnej ulici v Bratislave. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky a podmienky jej realizácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.08.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
10.08.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Mária Janošovová

Documents