Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 08:10

Tender card #Smižany/21
Zariadenie pre seniorov Smižany

Information

ID of tender
12771
Name of content of tender
Zariadenie pre seniorov Smižany
Tender ref. no.
Smižany/21
Public tender journal ref. no.
29100 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 687 012,20 EUR
Main CPV
45215200-9 - Construction work for social services buildings
Further CPV
45000000-7 - Construction work
45310000-3 - Electrical installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania sú stavebné práce na objekte zariadenia pre seniorov v obci Smižany

Všetky potrebné informácie nájdu uchádzači v projektovej dokumentácií, ktorá je prílohou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.07.2021 10:00:00
Planned opening of bids
19.07.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Smižany
Address
Námestie M. Pajdušáka 341/50
Smižany
053 11, Slovak republic
Process supervisor
Daniel Mikuščák
smizany.mikuscak@proebiz.com
+421 918600969

Documents