Status: Ongoing

Server time: 29.07.2021 13:59

Tender card #MAGS OVO 42797/2021
Revitalizácia parku Žilinská v Bratislave

Information

ID of tender
12786
Name of content of tender
Revitalizácia parku Žilinská v Bratislave
Tender ref. no.
MAGS OVO 42797/2021
Public tender journal ref. no.
29122-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods, Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
120 000,00 EUR
Main CPV
45112711-2 - Landscaping work for parks
Further CPV
45236250-7 - Flatwork for parks
45112300-8 - Infill and land-reclamation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a revitalizácia verejného priestranstva v okolí zástavky MHD, úprava spevnených plôch, sadovníckych úprav, doplnenie mobiliáru a verejného osvetlenia.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.06.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
29.06.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Juraj Šimo
juraj.simo@bratislava.sk
+421 259356522

Documents