Status: Ongoing

Server time: 30.07.2021 03:58

Tender card #090620212
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park.

Information

ID of tender
12811
Name of content of tender
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park.
Tender ref. no.
090620212
Public tender journal ref. no.
137/2021
EU journal ref. no.
29223 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
600 509,90 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Riešenou lokalitou je časť mestského parku v Nitre Nový Park na ploche medzi objektom bývalého PKO a areálom letného kúpaliska Sihoť. Hlavnými cieľmi žiadosti je zvýšiť environmentálnu kvalitu a atraktívnosť parku pre širokú verejnosť. Zároveň prezentovať jednotlivé zložky prírody v originálnej a pútavej forme pre osvetu a získanie kladného vzťahu návštevníkov k prírode. Využiť nové výsadby hlavne bylín vo forme prírode blízkych lúčnych foriem s obmedzeným kosením pre zvýšenie vodozádržnej funkcie územia a zlepšením kvality jestvujúcich porastov drevín prispieť k ekologickej stabilite sídelnej zelene a zlepšeniu mikroklímy v zastavanom území mesta. Dôležitou náplňou projektu je zvýšenie kvality jestvujúcich porastov drevín navrhnutými zásahmi a nové výsadby. Doplnený a vymenený je tiež mobiliár a verejné osvetlenie s opravami povrchov časti komunikačnej siete.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.07.2021 14:00:00
Planned opening of bids
20.07.2021 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Nitra
Address
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Daniš
danis.miroslav@msunitra.sk
+421 376502272

Documents