Status: Completed

Server time: 02.08.2021 08:26

Tender card #MAR 9/2021
II Ručné mechanické, elektromechanické ( aj so spaľovacím motorom) záhradnícke náradie, prístroje a pomôcky

Information

ID of tender
12930
Name of content of tender
II Ručné mechanické, elektromechanické ( aj so spaľovacím motorom) záhradnícke náradie, prístroje a pomôcky
Tender ref. no.
MAR 9/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
7 296,04 EUR
Main CPV
43830000-0 - Power tools
Further CPV
42652000-1 - Hand-held electromechanical tools
34144000-8 - Special-purpose motor vehicles
44510000-8 - Tools
16160000-4 - Miscellaneous gardening equipment
16311000-8 - Lawnmowers
34311110-4 - Spark-ignition engines
44511000-5 - Hand tools
44512940-3 - Tool kits
44512000-2 - Miscellaneous hand tools
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Ručné mechanické, elektromechanické ( aj so spaľovacím motorom) záhradnícke náradie, prístroje a pomôcky s časťami:
Časť 1. MECHANICKÉ NÁRADIE A POTREBY pre sadovnícke práce ,
Časť 2. MOTOROVO-MECHANICKÉ (benzínové, elektrické, akumulátorové) NÁRADIE/PRÍSTROJE pre sadovnícke práce + príslušenstvo.
Ponuky je možné predkladať samostatne na jednotlivé časti.

Dodanie nového tovaru v rozsahu podľa dokumentu Príloha č. 1 – Technická špecifikácia, v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia podľa špecifikácie verejného obstarávateľa.
Z dôvodu potreby zabezpečenia kvality je každé náradie opísané katalógovým číslom výrobcu ( predajcu), uvedený opis definuje minimálne parametre výrobku. Obstarávateľ umožňuje aj ekvivalentné výrobky s presným odkazom na výrobcu a parametre ekvivalentného výrobku.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Konkrétny výrobok podľa katalógového čísla je určený ako štandard pre definovanie minimálnych parametrov prípadného ekvivalentného výrobku. Umožňuje sa predloženie ekvivalentného výrobku s minimálnymi parametrami uvedenými odkazom na konkrétny výrobok. Pri predložení ekvivalentného výrobku je potrebné doložiť odkaz na výrobcu (predajcu), odkaz na konkrétne parametre výrobku a predloženie certifikátu pre použitie výrobku v EU.
Technické špecifikácie zistené z dostupných zdrojov predajcov - zdroj uvedený v odkaze v Prílohe č.1. Konkrétny výrobok podľa katalógového čísla ( odkazu) je určený ako štandard pre definovanie minimálnych parametrov prípadného ekvivalentného výrobku.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.06.2021 10:00:00
Planned opening of bids
28.06.2021 10:30:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents

Časť 1. MECHANICKÉ NÁRADIE A POTREBY pre sadovnícke práce

Status
Completed
Predicted value not including VAT
1 014,36 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
43830000-0 - Power tools
Further CPV
44510000-8 - Tools
16160000-4 - Miscellaneous gardening equipment
44511000-5 - Hand tools
44512940-3 - Tool kits
44512000-2 - Miscellaneous hand tools
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 2. MOTOROVO-MECHANICKÉ (benzínové, elektrické, akumulátorové) NÁRADIE/PRÍSTROJE pre sadovnícke práce + príslušenstvo

Status
Completed
Predicted value not including VAT
6 281,68 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
42652000-1 - Hand-held electromechanical tools
Further CPV
16160000-4 - Miscellaneous gardening equipment
34144000-8 - Special-purpose motor vehicles
16311000-8 - Lawnmowers
34311110-4 - Spark-ignition engines
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement