Status: Ongoing

Server time: 26.09.2021 13:48

Tender card #04358/2021/ODDVO
Poskytovanie prepravných služieb vo verejnom záujme na území Banskobystrického kraja.

Information

ID of tender
13457
Name of content of tender
Poskytovanie prepravných služieb vo verejnom záujme na území Banskobystrického kraja.
Tender ref. no.
04358/2021/ODDVO
Public tender journal ref. no.
35629 - MSS
EU journal ref. no.
2021/S 141-374701
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
420 779 050,76 EUR
Main CPV
60112000-6 - Public road transport services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je poskytovanie prepravných služieb vo verejnom záujme (prímestská autobusová doprava) s cieľom zabezpečiť dopravnú obslužnosť vymedzenej časti územia Banskobystrického samosprávneho kraja, v rozsahu, čase a kvalite podľa súťažných podkladov a ich príloh.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.10.2021 10:00:00
Planned opening of bids
04.10.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Martin Daniš
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3406

Documents

Časť č. 1: Oblasť Banská Bystrica

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
62 028 046,42 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60112000-6 - Public road transport services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 2: Oblasť Krupina

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
22 930 564,87 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60112000-6 - Public road transport services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 3: Oblasť Žiar nad Hronom

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
48 717 172,46 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60112000-6 - Public road transport services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 4: Oblasť Zvolen

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
43 356 355,14 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60112000-6 - Public road transport services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 5: Oblasť Detva

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
29 389 031,27 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60112000-6 - Public road transport services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 6: Oblasť Lučenec

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
50 863 658,77 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60112000-6 - Public road transport services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 7: Oblasť Revúca

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
34 621 949,54 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60112000-6 - Public road transport services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 8: Oblasť Brezno

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
43 114 767,01 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60112000-6 - Public road transport services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 9: Oblasť Rimavská Sobota

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
48 015 013,23 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60112000-6 - Public road transport services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 10: Oblasť Veľký Krtíš

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
37 742 492,05 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60112000-6 - Public road transport services
Outcome of tender
One-off Contract